admin December 2, 2018

การให้บริการบำบัดรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 200 ล้านบาทสำหรับการป้องกันเอชไอวี ประมาณ 38 ล้านบาทสำหรับการส่งเสริมบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ผู้อำนวยการเอดส์เข้ารับตำแหน่งมูลนิธินิมิตเต๋าอุดรได้รับทราบถึงความสำเร็จมากมายของประเทศไทยในการต่อสู้กับเอชไอวี / เอดส์ อย่างไรก็ตามเขาได้สังเกตเห็นอุปสรรคบางอย่าง

ที่สามารถป้องกันประเทศจากการกำจัดเอดส์ / เอชไอวีได้ภายในปี 2573 ในความเป็นจริงถ้าผู้หญิงที่มี HIV ติดเชื้อเอดส์ในช่วง 15 สัปดาห์แรกจะไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจากมารดาสู่ทารก แต่เราไม่สามารถละเลยความจริงที่ว่าหลายร้อยหลายพันของผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะแสวงหาบริการก่อนคลอด