admin May 13, 2019

นายกฯ แต่งเพลงลำดับที่ 10 มาร์ชไทยคือไทย แสดงถึงความความสามัคคี ความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสถาบัน

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งเพลงใหม่ล่าสุด ชื่อเพลง มาร์ชไทยคือไทย ซึ่งเป็นผลงานการแต่งเพลงลำดับที่ 10 ของนายกรัฐมนตรี ขับร้องโดย จ.ส.ท.เชิดศักดิ์ ฤทธิกรกูล และ ส.ท.หญิง อัญธิกานต์ สุจันศรี

“นายกรัฐมนตรีแต่งเพลงนี้หลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีของชาวไทยที่ร่วมใจถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ทำให้ประเทศไทยสามารถสืบสาน ดำรงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้” ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว.