admin May 2, 2018

พบกับเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญและเป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ที่คุณต้องมาชมด้วยตาตัวเองสักครั้ง ที่นี่อยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย และการชมถ้ำน้ำลอดแห่งนี้จะต้องนั่งแพเข้าไปชม ซึ่งถ้ำลอดนั้นเป็นถ้ำที่มีลำนำลางไหลผ่านทะลุไปอีกด้านหนึ่ง ภายในถ้ำมีขนาดใหญ่มาก และประกอบด้วยถ้ำเล็กถ้ำน้อยหลายแห่ง ซึ่งจากการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้ำ สันนิษฐานได้ว่าถ้ำมีอายุประมาณ 2,000 ปีแล้ว

ไฮไลท์น่าชม ถ้ำเสาหินหลวง เป็นถ้ำที่มีขนาดกว้างและมีหินงอกหินย้อยสวยงาม ถ้ำตุ๊กตา ที่เรียกกันตามลักษณะรูปร่างคล้ายตุ๊กตาของหินงอกที่เป็นปุ่มเล็กๆเรียงรายอยู่มากมายถ้ำนี้เป็นถ้ำที่กว้างและยาวที่สุดในถ้ำลอด อีกด้านหนึ่งของผนังถ้ำยังปรากฏภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ำผีแมน เป็นถ้ำสุดท้ายก่อนถึงทางออกซึ่งนอกจากมีหินงอกหินย้อยสวยงามแล้ว ยังเป็นที่พบเศษภาชนะดินเผา เมล็ดพืช เครื่องมือหิน ซีกฟันและกระดูกของมนุษย์ รวมทั้งโลงผีแมนอีกด้วย โดยโลงผีแมนนี้มีลักษณะเป็นท่อนไม้ที่ถูกขุดตรงส่วนกลางออกจนเป็นร่องคล้ายเรือหรือรางไม้ มีไว้ใช้ใส่อาหารให้สัตว์เลี้ยง มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ โดยโลงขนาดใหญ่จะถูกวางอยู่บนคานโดยใช้เสา 4-6 ต้น ตั้งกับพื้นถ้ำ และเสาแต่ละคู่จะถูกเจาะเป็นช่องเพื่อสอดใส่คานไว้วางพาดโลงผีแมน ที่นี่เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. และการชมถ้ำน้ำลอดต้องใช้บริการไกด์นำชมภายในถ้ำเท่านั้น ไม่สามารถเข้าชมเองได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand