admin February 10, 2019

แคปซูลยาที่สามารถใช้ในการส่งอินซูลินในปริมาณที่รับประทานทางปากซึ่งอาจแทนที่การฉีดยาที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต้องให้ตัวเองทุกวันเกี่ยวกับขนาดของบลูเบอร์รี่แคปซูลบรรจุเข็มขนาดเล็กที่ทำจากอินซูลินที่ถูกบีบอัดซึ่งถูกฉีดหลังจากแคปซูลถึงกระเพาะอาหาร ในการทดสอบในสัตว์นักวิจัยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถส่งอินซูลินเพียงพอที่จะลดน้ำตาลในเลือด

ให้อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับที่ผลิตโดยการฉีดผ่านผิวหนัง พวกเขายังแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์สามารถปรับให้ส่งมอบยาเสพติดโปรตีนอื่น ๆ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งแคปซูลชนิดใหม่นี้จะช่วยผู้ป่วยเบาหวานและบางทีใครก็ตามที่ต้องการการรักษาที่สามารถได้รับจากการฉีดยาหรือแช่แข็งเท่านั้น พวกเขาพัฒนาเม็ดยาที่มีเข็มขนาดเล็กจำนวนมากที่สามารถใช้ฉีดยาเข้าไปในเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก