Month: August 2019

admin August 12, 2019

ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและการเสียชีวิตจะลดลงเพียงเพราะวัคซีน แต่เราสามารถเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะทำได้ดีกว่าในกรณีที่เกิดโรคร้ายแรง แสดงให้เห็นว่ามันจะดีถ้าผู้สูงอายุได้รับวัคซีนไม่น้อยเพราะวัคซีนมีความปลอดภัยและราคาไม่แพงตรวจสอบผลของวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยหนัก